-->

Kiểm tra nội dung là gì? - What is a content audit?

Kiểm tra nội dung cho các mục đích SEO bao gồm một hàng tồn kho đầy đủ của tất cả nội dung indexable trên một tên miền, sau đó được phân tích bằng cách sử dụng số liệu hiệu suất từ nhiều nguồn khác nhau để xác định nội dung nào để giữ như-là, mà cải thiện, và để loại bỏ hoặc hợp nhất.
Kiểm tra nội dung là gì? - What is a content audit?

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO