-->

Trình quản lý thẻ của Google là gì?

Bạn muốn thêm đánh dấu dữ liệu có cấu trúc vào trang web của mình, nhưng không có quyền truy cập hoặc mã hóa? Không cần phải lo lắng! Phân tích chỉ cho bạn cách thực hiện việc này với Trình quản lý thẻ của Google bằng chín bước dễ dàng.

Tầm quan trọng của schema.org đã tăng lên đáng kể trong thế giới SEO kể từ khi nó được giới thiệu vào năm 2011. Schema.org là tập hợp các lược đồ để đánh dấu dữ liệu có cấu trúc (đôi khi được gọi là "lược đồ đánh dấu") giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ nội dung trên các trang web. Thực hiện đánh dấu này trên một trang web cũng có thể cải tiến danh sách của trang web đó xuất hiện như thế nào trong SERPs.
Trình quản lý thẻ của Google là gì?

Bằng cách thực hiện đánh dấu dữ liệu có cấu trúc đúng cách từ schema.org, bạn có thể đạt được lợi thế cạnh tranh, tăng tỷ lệ nhấp chuột, tăng lưu lượng truy cập và cải thiện hiệu quả các kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Một cách để thực hiện đánh dấu lược đồ là bằng cách gắn thẻ trực tiếp mã HTML trên trang web của bạn. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi hai điều:
  1. Một số kiến ​​thức mã cơ bản
  2. Truy cập vào và / hoặc truy cập FTP (File Transfer Protocol) của CMS (Content Management System)
Thách thức là thường, các SEO không có kỹ năng viết mã bắt buộc và nhiều công ty có chính sách nghiêm ngặt về việc ai có thể truy cập các tệp trang web của trang web của họ.

Không lo lắng. Đây là nơi Trình quản lý thẻ của Google hữu ích.

Trình quản lý thẻ của Google là gì?

Trình quản lý thẻ của Google là một công cụ miễn phí cho phép các nhà tiếp thị thêm hoặc cập nhật các thẻ mà không cần phải biết bất kỳ mã hóa trang web nào (hoặc làm phiền ai đó). Trong trường hợp này, chúng tôi đang sử dụng nó để thêm một đoạn mã vào trang web - đánh dấu dữ liệu có cấu trúc của chúng tôi - mà không thực sự chỉnh sửa bất kỳ mã trang web nào.

Dưới đây là tám bước đơn giản để thêm đánh dấu lược đồ vào trang web của bạn bằng Trình quản lý thẻ của Google. Cụ thể, trong ví dụ dưới đây, tôi sẽ chỉ ra cách thêm các đánh dấu lược đồ tổ chức sử dụng mã hoá JSON-LD. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tất cả các loại mã hoá mà giản đồ hỗ trợ ở đây.

Lưu ý: Các bước bên dưới giả sử bạn đã cài đặt Trình quản lý thẻ của Google.
Trình quản lý thẻ của Google là gì?

Trình quản lý thẻ của Google là gì?

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO