-->

YouTube Cho phép Phát trực tuyến Kênh với 1.000 Người đăng ký

YouTube đã giảm đáng kể ngưỡng phải đáp ứng để người dùng bắt đầu phát trực tuyến từ các kênh YouTube của họ.

Khi YouTube phát trực tuyến lần đầu tiên được giới thiệu vào tháng hai, các kênh phải có ít nhất 10.000 người đăng ký để bắt đầu luồng trực tiếp. Hiện ngưỡng này đã giảm xuống còn 1.000 người đăng ký.
YouTube Cho phép Phát trực tuyến Kênh với 1.000 Người đăng ký

Người ta tin rằng sự thay đổi này đã được diễn ra một cách lặng lẽ trong một vài khoảng thời gian gần đây, nhưng chỉ mới được phát hiện gần đây nhờ cập nhật một trong các trang trợ giúp của YouTube.

Trang xác nhận mọi người sử dụng ứng dụng Android, iPhone hoặc iPad - với ít nhất 1.000 người đăng ký - có thể phát trực tuyến từ điện thoại di động của họ.

Ngoài ra, kênh YouTube phải được xác minh và phải không có bất kỳ hạn chế phát trực tuyến nào trong 90 ngày qua. Các hạn chế về luồng trực tuyến được đặt trên các kênh vi phạm điều khoản dịch vụ của YouTube theo một cách nào đó.

Bắt đầu phát trực tiếp trên ứng dụng dành cho thiết bị di động của YouTube là một quá trình khá đơn giản:
  • Chọn nút camera.
  • Cấp phép cho ứng dụng YouTube để truy cập Camera, Mic và Bộ nhớ.
  • Nếu được nhắc xác minh kênh của bạn.
  • Chọn GO LIVE.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO