-->

27 Điều cơ bản về SEO cho Blog dài Post

27 Điều cơ bản về SEO cho Blog dài Post
27 Điều cơ bản về SEO cho Blog dài Post
 1. Nghiên cứu từ khóa
 2. Sử dụng từ khóa đuôi dài
 3. Tạo thẻ h1 hoàn hảo
 4. Sử dụng phân nhóm hữu ích
 5. Thực hiện đánh dấu lược đồ
 6. Chia sẻ nội dung của bạn với những người có ảnh hưởng để có được backlinks
 7. Tối ưu hoá URL của bạn
 8. Bao gồm liên kết ngoài
 9. Bao gồm liên kết nội bộ
 10. Sử dụng các từ khóa LSI
 11. Nhận thẻ quyền tiêu đề
 12. Tạo một mô tả meta thân thiện với SEO
 13.  Làm cho điện thoại di động thân thiện
 14. Phân tích tốc độ trang web của bạn
 15. Tối ưu hóa văn bản cho từ khoá của bạn
 16. Sử dụng từ khoá tập trung của bạn sớm
 17. Nghĩ đến tần suất từ khoá
 18. Xem xét ý định của người dùng
 19.  Bao gồm các từ khóa LSI trong phân nhóm h2 của bạn
 20. Tạo các nút xã hội dễ tìm
 21. Tăng cơ hội nhận được một đoạn trích đặc trưng
 22. Đừng lạm dụng văn bản neo
 23. Đồng bộ nội dung của bạn
 24. Sử dụng công cụ sửa đổi tiêu đề
 25. Sử dụng tiêu đề khác nhau cho thẻ tiêu đề và h1
 26. Đảm bảo nội dung của bạn thực sự dài
 27. Đảm bảo nội dung của bạn đi sâu

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO