-->

3 Chiến thuật đang được sử dụng cho khung trả lời

Trong bảng xếp hạng tìm kiếm không phải trả tiền, vị trí đầu tiên là tuyệt vời, nhưng "vị trí 0" thậm chí còn tốt hơn! Vị trí 0 là gì?

Về cơ bản, vị trí 0 là hộp câu trả lời mà bạn sẽ tìm thấy khi bạn tạo ra các truy vấn tìm kiếm nhất định trên Google và dùng hộp câu trả lời sử dụng nội dung của bạn qua vị trí hữu cơ bình thường đầu tiên thật tuyệt vời!
3 Chiến thuật đang được sử dụng cho khung trả lời

Có thể thấy tỷ lệ nhấp chuột tăng lên gấp ba lần khi một trong số các URL của bạn xếp hạng trên trang một bất ngờ nhận được hộp câu trả lời. Và một khi điều này xảy ra, thật dễ dàng để muốn nhiều hơn. Nó giống như một loại thuốc.

Một điều mà bạn phải làm là xác định các từ khóa có khả năng tạo các hộp câu trả lời. Để thực hiện việc này, bạn cần một công cụ theo dõi các SERP và biểu thị những từ khóa có hộp trả lời.

Sau khi biết được hộp câu trả lời đang hiển thị, bạn có thể chuẩn bị dữ liệu của mình để tối ưu hóa hoặc hộp câu trả lời.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO