-->

Chrome của Google sẽ Thêm Cảnh báo Mới 'Không Bảo mật' vào cuối năm nay

Có hai nỗ lực mới mà Google đã công bố cho Chrome nhằm khuyến khích các chủ trang web và chủ trang web chuyển các trang web của họ sang HTPS.

Cuối năm nay, trình duyệt Chrome của Google sẽ hiển thị một thông báo cảnh báo trên các trang có hộp tìm kiếm hoặc biểu mẫu để điền vào.
Chrome của Google sẽ Thêm Cảnh báo Mới 'Không Bảo mật' vào cuối năm nay

Google đã nói, "vào tháng 10 năm 2017, Chrome sẽ hiển thị cảnh báo 'Không an toàn' trong hai trường hợp bổ sung: khi người dùng nhập dữ liệu trên trang HTTP và trên tất cả các trang HTTP truy cập ở chế độ Ẩn danh."

Gần đây, Chrome đã thêm rằng các trang có đăng nhập được yêu cầu vượt qua HTTPS và thậm chí đã gửi cảnh báo quản trị trang web về thay đổi.

Cuối cùng, Google muốn đánh dấu bất kỳ trang web nào qua HTTP là không an toàn - nhưng sẽ mất thời gian để hoàn thành.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO