-->

Google cho biết 300 × 250 đơn vị quảng cáo kích cỡ được phép trên màn hình

Google đã đưa ra một thay đổi chính sách AdSense liên quan đến việc hạn chế việc đặt quảng cáo có kích thước 300 × 250 trong màn hình đầu tiên.

Có hiệu lực ngay lập tức, Google đã xoá bỏ hạn chế này và giờ đây cho phép quảng cáo có kích thước 300 x 250 được đặt trong màn hình đầu tiên.
Google cho biết 300 × 250 đơn vị quảng cáo kích cỡ được phép trên màn hình

Lý do của Google vì điều này là bởi vì nó tin rằng các quảng cáo có kích thước 300 × 250 có thể được đặt trong màn hình đầu tiên theo cách không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.
"Sau khi xem xét cẩn thận, chúng tôi đã xác định rằng khi quảng cáo 300 × 250 được thực hiện trong màn hình đầu tiên theo cách thân thiện với người dùng, quảng cáo sẽ không gây phiền nhiễu, phân tâm hoặc dẫn đến các vấn đề về hiệu suất quảng cáo."
Công ty nhắc nhở người dùng, mặc dù các loại quảng cáo này hiện được cho phép trong màn hình đầu tiên, đảm bảo quảng cáo không gây ra nội dung bị đẩy xuống trang. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng mà còn có thể dẫn tới các nhấp chuột tình cờ từ người dùng đang cố gắng cuộn qua trang.
"Để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt, chúng tôi vẫn khuyên nội dung trang web phải rõ ràng và có thể truy cập trong màn hình đầu tiên."
Dưới đây là ví dụ về việc sử dụng không được chấp nhận của các quảng cáo có kích thước lớn hơn từ chính sách vị trí đặt quảng cáo AdSense của Google:

Google đã không cung cấp bất kỳ ví dụ về việc sử dụng chấp nhận được của đơn vị quảng cáo 300 x 250 trong màn hình đầu tiên, điều này tôi sẽ tò mò muốn xem. Trừ khi bạn đang sử dụng điện thoại màn hình lớn, thật khó để tưởng tượng được những đơn vị quảng cáo đó đang xâm chiếm nội dung. Chúng ta sẽ phải chờ xem các chủ trang web thực hiện chúng như thế nào.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO