-->

Google có thể Hủy bỏ Quảng cáo AdSense Từ Các Trang Đơn

Google đã công bố một vài thay đổi đối với các chính sách của AdSense, điều này sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch cao hơn cho chủ sở hữu trang web. Một trong số đó có thể thực hiện các hành động chính sách ở cấp trang.

Trước đây, vi phạm các chính sách AdSense của Google sẽ dẫn đến việc quảng cáo được kéo từ toàn bộ trang web. Bây giờ, Google sẽ chỉ xóa các quảng cáo khỏi các trang cụ thể có chứa vi phạm AdSense. Điều này sẽ dẫn đến sự gián đoạn ít hơn cho các nhà xuất bản dựa vào thu nhập AdSense.
Google có thể Hủy bỏ Quảng cáo AdSense Từ Các Trang Đơn

Công ty cho biết thay đổi chính sách này sẽ cho phép hoạt động nhanh hơn khi cần loại bỏ quảng cáo khỏi trang web của nhà xuất bản. Các hoạt động ở cấp độ trang web vẫn sẽ được sử dụng khi cần thiết, Google cho biết. Việc vi phạm lặp đi lặp lại vẫn có thể dẫn đến việc bị chấm dứt từ chương trình AdSense.

Nếu một quảng cáo bị xóa khỏi trang web của bạn và bạn không biết tại sao, Google đã phát triển một kênh truyền thông mới cho điều đó. Có Trung tâm chính sách mới dành cho các nhà xuất bản AdSense, nơi sẽ chứa mọi thứ nhà xuất bản cần biết về vi phạm chính sách.

Trung tâm Chính sách sẽ xác định vị trí vi phạm đã được tìm thấy và cung cấp tập hợp các hướng dẫn từng bước để giải quyết vấn đề. Sau đó, bạn có thể sử dụng Trung tâm Chính sách để thông báo cho Google khi trang của bạn đã sẵn sàng để xem xét.

Trung tâm chính sách mới được cho là xuất hiện trong vài tuần và nằm trong số những yêu cầu hàng đầu về các tính năng mới của các nhà xuất bản AdSense. Google nói rằng các Trung tâm Chính sách khác như Trung tâm Chính sách này sẽ được triển khai cho các nền tảng nhà xuất bản khác vào cuối năm nay.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO