-->

☕ Danh sách VPS miễn phí, dùng thử Linux và Windows 2017

Thời gian này tôi sẽ chia sẻ một danh sách các nhà cung cấp dịch vụ VPS Hosting miễn phí, có thể được sử dụng để bạn học cái gì đó về thiết lập VPS mà không có tiền từ bên ngoài đầu tiên. Có một số thử nghiệm VPS không yêu cầu thẻ tín dụng và cần một số khác Thẻ tín dụng.

VPS (Virtual Private Server) tương tự như chia sẻ lưu trữ, chỉ với các nguồn lực lớn hơn, và ảo hóa trên mỗi máy chủ. Với ảo hóa, chúng tôi có một hệ điều hành riêng để lưu trữ chúng tôi một tin nhắn. Phần thặng dư mà chúng tôi có thể thực hiện cài đặt thêm phần mềm.
☕ Danh sách VPS miễn phí, dùng thử Linux và Windows 2017

Miễn phí VPS Hosting cung cấp-Không có thẻ tín dụng
 • Https://www.skytap.com/skytap-trial/
 • Https://www.apponfly.com/
 • Http://www.neuprime.com/
 • Https://www.accuwebhosting.com/
 • Https://saucelabs.com/signup/trial
 • Http://www.instafree.com/free-vps.php
 • Https://www.virtualmaster.com/
 • Phiên bản dùng thử miễn phí 7 ngày miễn phí VPS: https://incloudibly.net
 • CloudSigma 7 ngày dùng thử VPS miễn phí: https://www.cloudsigma.com/cloud-servers/
 • NxtGen Cloud VPS - Windows và Linux VPS trong 1 tháng mà không có số thẻ tín dụng: https://nxtgen.com/enterprise-cloud-configurator/
 • UpCloud Free VPS: https://www.upcloud.com/signup/
Thêm Miễn phí TRIALS - Yêu cầu Thẻ Tín dụng
 • Nhà cung cấp VPS Hosting không cần thẻ tín dụng:
 • OpenHosting - https://east1.openhosting.com/accounts/trial/ (dùng thử miễn phí 5 ngày)
 • ElasticHosts - http://www.elastichosts.com/cloud-hosting/free-trial (dùng thử miễn phí 5 ngày)
 • Cloud Sigma - http://cloudsigma.com/ (7 ngày dùng thử miễn phí)
 • Desktone Hosting - http://www.desktone.com/free_trial (7 ngày dùng thử miễn phí)
 • Eurobyte - http://eurobyte.ru/ (dùng thử miễn phí 14 ngày)
 • Microsoft Dynamics VPS Hosting - http://www.atum.com/ (dùng thử miễn phí 15 ngày)
 • RSA Web VPS Hosting - http://www.rsaweb.co.za/cloud-servers-free-trial/ (7 ngày dùng thử miễn phí)
 • Sublime IP Hosting - http://www.sublimeip.com/services/cloud/free-trial/ (5 ngày dùng thử miễn phí)
 • Gandi Hosting - https://www.gandi.net/hosting/trial (7 ngày dùng thử miễn phí)
Các nhà cung cấp VPS Hosting yêu cầu Thẻ tín dụng:
 • Windows Azure - http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/free-trial/ (90 ngày dùng thử miễn phí)
 • Amazon AWS EC2 - http://aws.amazon.com/ (trong 1 năm)
 • Chunk Host VPS Hosting - https://chunkhost.com/ (14 ngày dùng thử miễn phí)
 • Mạng 8 số ba lần - http://www.triple8.net/ (7 ngày dùng thử miễn phí)
 • Zunicore Hosting - https://www.zunicore.com/ (14 ngày dùng thử miễn phí)
 • RSAWEB Hosting - http://www.rsawebcloud.com/ (dùng thử máy chủ đám mây miễn phí 7 ngày)
 • GoGrid Hosting - http://www.gogrid.com/ (VM) (100 tín dụng miễn phí khi đăng ký dùng thử)
 • PhoenixNap Hosting - http://www.phoenixnap.com/secured-cloud/ (trong một tháng với 50 $ tín dụng)
 • ServerLove Hosting - http://www.serverlove.com/free-trial/ (trong một tháng)
 • Atlantic Hosting - https://cloud.atlantic.net/index.php?page=newsignup (trong một tháng)
 • IBM Softlayer Hosting - http://www.softlayer.com/info/special-free-cloud (trong một tháng
Nếu bạn không có thẻ tín dụng thì bạn có thể tạo thẻ tín dụng ảo miễn phí Từ đây: Nhà cung cấp thẻ tín dụng ảo ảo (VCC) hàng đầu miễn phí. Nó hoạt động hầu hết tất cả các nhà cung cấp VPS.

Và Ngoài ra, bạn có thể tạo số điện thoại ở Hoa Kỳ cho mục đích xác minh VPS ở đây: Nhận số điện thoại Hoa Kỳ miễn phí để xác minh

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO