-->

Google đã chính thức triển khai bảng điều khiển địa phương dựa trên tab

Người dùng có thể chuyển đổi giữa chi tiết tổng quan về danh sách địa phương và đánh giá của họ trong kết quả tìm kiếm của Google. Google đã chính thức triển khai bảng điều khiển địa phương dựa trên tab mới với quyền truy cập nhanh vào các bài đánh giá

Sau một tháng thử nghiệm, Google đã xác nhận với Search Engine Land rằng họ đã hoàn toàn trải nghiệm trải nghiệm người dùng mới cho bảng điều khiển địa phương trong kết quả tìm kiếm trên điện thoại di động. Bây giờ, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa chi tiết tổng quan về doanh nghiệp địa phương và đánh giá cho doanh nghiệp đó.
Google đã chính thức triển khai bảng điều khiển địa phương dựa trên tab mới với quyền truy cập nhanh vào các bài đánh giá

Nên có hai nút, một cho "tổng quan" và một cho "đánh giá".

Đây là một GIF động trong hoạt động thể hiện cách hoạt động:
Nguồn: http://searchengineland.com/google-officially-rolled-new-tabbed-based-local-panel-quick-access-reviews-276509

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO