-->

Kích thướt hình ảnh banner avatar fanpage facebook mới nhất

Kích thước ảnh bìa và ảnh đại diện của Trang của tôi là bao nhiêu?
Kích thướt hình ảnh banner avatar fanpage facebook mới nhất

Ảnh đại diện của Trang của bạn:
  • Hiển thị ở kích thước 170x170 pixel trên Trang đối với máy tính, 128x128 pixel đối với điện thoại thông minh và 36x36 pixel đối với hầu hết điện thoại thông thường
  • Sẽ bị cắt để vừa với hình vuông
Ảnh bìa của Trang của bạn:
  • Hiển thị với chiều rộng 820 pixel và chiều cao 312 pixel ở Trang của bạn trên máy tính và chiều rộng 640 pixel và chiều cao 360 pixel trên điện thoại thông minh
  • Không hiển thị trên điện thoại thông thường
  • Tối thiểu, phải rộng 399 pixel và cao 150 pixel
  • Tải nhanh nhất dưới dạng tệp JPG sRGB rộng 851 pixel, cao 315 pixel và dưới 100 kilobyte
Đối với ảnh đại diện và ảnh bìa có logo hoặc văn bản, bạn có thể tạo ra kết quả tốt hơn bằng cách sử dụng tệp PNG.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO