-->

10 website trao đổi banner quảng cáo miễn phí tốt nhất

Một doanh nghiệp online mà không có một kế hoạch quảng cáo banner thành công giống như một chiếc thuyền không hướng trên biển.

Quảng cáo trao đổi quảng cáo khác với quảng cáo banner trong quảng cáo trao đổi banner liên quan đến hiển thị quảng cáo banner của các trang web khác để đổi lấy hiển thị quảng cáo banner của bạn trên trang web của họ.

Quảng cáo banner cũng tương tự như quảng cáo theo ngữ cảnh nơi bạn kiểm soát hốc của các trang web bạn muốn nhắm mục tiêu.
10 website trao đổi banner quảng cáo miễn phí tốt nhất

Theo kinh nghiệm làm việc của riêng tôi, việc quảng cáo banner trên nhiều trang tương tự khác là một trong những phương pháp quảng cáo phổ biến nhất trên Internet.

Quảng cáo banner thông thường là hình thức quảng cáo online trả tiền, nơi các nhà quảng cáo phải trả một khoản tiền nhất định cho mỗi lần hiển thị được hiển thị, tùy thuộc vào các thông số kỹ thuật của nhà quảng cáo.

1. Trade Banner ads
  • http://www.tradebannerads.com/
2. Banners go MLM
  • http://www.bannersgomlm.com/
3. Hit 4 Hit
  • http://www.hit4hit.org/
4. Show Your Site
  • http://www.showyoursite.com/
5. Free Banners
  • http://www.free-banners.com/
6. 5000 Banners
  • http://5000banners.com/
7. Exchange-it
  • http://www.exchange-it.com/
8. Link buddies
  • http://www.linkbuddies.com/
9. Banner co-op
  • http://www.bannerco-op.com/
10. Exchange ad
  • http://www.exchangead.com/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO