-->

Blog: Ngày nghĩ cuối tuần của một SEOer

"Ngày nghĩ cuối tuần của một SEOer" ghi như vậy thôi chứ, mỗi SEOer khác nhau nhiều còn tùy vào mỗi người. Hết hồn chưa :v.
Blog: Ngày nghĩ cuối tuần của một SEOer

Thật tình mà nói một SEOer có ngày nghĩ cuối tuần hay không có cũng như nhau à. Cũng vẫn những công việc:
  • Viết bài
  • Cày link
  • Tìm hiểu đối thủ
  • Xem hiệu quả chạy quảng cáo.
  • Xây dựng hệ thống
  • ....
Úi trùi ui túm lại ngày nào cũng như ngày nào.

Hi, Nói vui thôi cũng có những trường hợp ngoại lệ chứ.

Nào bắt đầu một ngày nghĩ cuối tuần của SEOer (It Me) như thế nào:

Sáng dậy:

Không thể thiếu: Cafe, Bật máy tính lên. Ăn Sáng Ư không hề đơn giản không có thoái quen ăn sáng.

Viết tới đây thôi, hôm nào viết tiếp, tụt cảm xúc rồi. :v


Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO