-->

Google My Business trong tìm kiếm chỉnh sửa thêm và thêm các tính năng

Vào tháng 6, chúng tôi đã báo cáo Google đã bắt đầu thử nghiệm trong bảng điều khiển nhỏ Google My Business tìm kiếm để chủ doanh nghiệp xem hồ sơ kinh doanh của họ và chỉnh sửa rất nhiều thông tin địa phương của họ ngay trong kết quả tìm kiếm.
Google My Business trong tìm kiếm chỉnh sửa thêm và thêm các tính năng

Vâng, Mike Blumenthal đã viết và Thibault Adda đăng trên Twitter ảnh chụp màn hình cũng có thể được thêm vào hình ảnh và nhiều điều cần làm cho hồ sơ của bạn ngay trong kết quả tìm kiếm. Trước đây, bạn không thể tải ảnh doanh nghiệp lên danh sách Google Doanh nghiệp của tôi từ đây. Nhưng có vẻ như Google đang đưa ra nhiều hơn và nhiều hơn nữa khả năng chỉnh sửa ngay trong kết quả tìm kiếm.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO