-->

Google tinh chỉnh Tìm kiếm Hình ảnh để bạn có thể dễ dàng duyệt qua các công thức nấu ăn

Google đang làm cho Tìm kiếm hình ảnh trực quan và thuận tiện hơn nhiều để điều hướng.

Người khổng lồ internet công bố họ sẽ đưa ra bản cập nhật thêm các huy hiệu được chỉ định ở cuối mỗi hình ảnh mà nó hiển thị trong tìm kiếm. Huy hiệu sẽ chỉ ra những thông tin khác bạn có thể tìm thấy nếu bạn nhấp vào một hình ảnh.
Big G cho biết hiện tại có ít nhất một số loại huy hiệu khác nhau, bao gồm công thức nấu ăn, sản phẩm, video và GIF. Bạn sẽ thấy các nhãn này ở góc dưới cùng bên trái của mỗi hình ảnh.

Đây là những gì xảy ra nếu bạn tìm kiếm 'cupcakes' ví dụ:
Về cơ bản, sửa đổi này sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều rắc rối khi mở một hình ảnh chỉ để nhấp vào 'trang truy cập'.

Một điều chúng tôi phải đề cập là bạn sẽ không thể sử dụng Huy hiệu trong trình duyệt của mình nữa. Hiện tại, Google đã hạn chế bản cập nhật chỉ dành cho web di động và ứng dụng Google dành cho Android. Không có nói khi nào hoặc liệu Huy hiệu sẽ triển khai rộng rãi hơn hay không.

Nguồn: https://thenextweb.com/google/2017/08/01/google-image-search-products-recipes/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO