-->

Cách người tiêu dùng thực sự sử dụng Snapchat - #Infographic

Bạn có biết rằng người dùng Snapchat cùng nhau xem 6 tỷ video mỗi ngày và 8.796 snaps được chia sẻ trên Snapchat mỗi giây?

Snapchat đã phát triển mạnh mẽ để gửi các bức ảnh "tư nhân" biến mất, Snapchat đã lớn lên bây giờ cung cấp tùy chọn lọc thương hiệu và tương tác, sống những câu chuyện mới, và thậm chí là một tính năng cho phép bạn gửi tiền mặt cho bạn bè.
Cách người tiêu dùng thực sự sử dụng Snapchat - #Infographic

Tuy nhiên, khi các nhà tiếp thị vội vã xây dựng thương hiệu trên Snapchat, họ càng thấy khó khăn để nhắm mục tiêu các đối tượng cụ thể và đo ROI. Để tìm hiểu thêm về cách mọi người đang thực sự sử dụng ứng dụng, nhóm nghiên cứu tại Newscred đã khảo sát 100 người dùng Snapchat và biên soạn các kết quả trong một trang thông tin chi tiết (dưới đây).

Xem Hình: https://goo.gl/AAFjq3

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO