-->

Danh sách 30 trang web upload tài liệu tốt nhất hiện nay Word PDF TXT

Tại sao các trang Chia sẻ PDF được cho là có lợi cho tiếp thị nội dung? Những loại vai trò mà họ chơi cho những cải tiến xã hội và SEO?

Bởi vì: Bất kỳ trang chia sẻ PDF hàng đầu nào dưới đây liệt kê có thể cung cấp cho bạn cơ hội tuyệt vời để tạo lưu lượng truy cập giới thiệu cao đến blog hoặc trang web của bạn. Và, chúng rất thân thiện với SEO vì Google và các công cụ tìm kiếm khác tin tưởng danh tiếng của họ.

Vì vậy, nếu bạn có backlinks từ các trang web High PR PDF sau đó trang web của bạn cũng được lợi ích cho điều đó. Một số trang trình PDF cũng chuyển trang liên kết đến các liên kết ngoài. Điều này trở nên hữu ích hơn cho nội dung của bạn. Lập chỉ mục và phát hiện kết nối ngược lại khá nhanh ở các trang PDF này.
Danh sách 30 trang web upload tài liệu tốt nhất hiện nay Word PDF TXT

Bạn có thể khám phá rất nhiều nội dung miễn phí cho quảng cáo thông qua blog tiếp thị và kinh doanh trên Internet của chúng tôi mà bạn có thể sử dụng để quảng cáo cho doanh nghiệp nhỏ bằng cách gửi hàng trăm và hàng nghìn trang web gửi miễn phí.

Tải lên trang web hoặc nội dung blog của bạn cho họ và để lưu lượng truy cập giới thiệu về trang web chính của bạn.
 1. Slide share     PR8    119
 2. Issuu          PR9    442
 3. Scribd        PR8    310
 4. Documents and others sites by Google    PR8    1
 5. Microsoft            PR8    40
 6. Mediafire  PR6  199
 7. Dropbox.com                 PR8    88 
 8. Box.net/    PR7    57827
 9. Calameo     PR7    2634
 10. DocStoc     PR7    1205
 11. Keep and Share    PR7    20598
 12. Zoho documents    PR7    766
 13. My Huddle Docu    PR5    94700
 14. PDF Cast    PR5    17246
 15. Div Share    PR5    12745
 16. Documents Slide Boom    PR5    11085
 17.  Slide Serve    PR5    19171
 18. edocr      PR4    17671
 19. Myplick     PR4    23458
 20. Gazhoo    PR3    45700
 21. Article Directory List
 22. 4 shared    PR6    158
 23. Yudu    PR6    7439
 24. Freeyudu     PR5    7439
 25. Wiki Upload   PR4    140230
 26. Zippy Share  PR5 389
 27. PDF Moz  PR2  30K
 28. A Drive   PR5  18K
 29. Share and Send     PR2  62K
 30. Fileai               PR3 50K
 31. Myflare PR1 83K

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO