-->

Hướng dẫn về Kích thước hình ảnh trên mạng xã hội mới nhất

Hướng dẫn Kích thước Hình ảnh trên Mạng xã hội - kích thước cho khu vực để hiển thị hình ảnh cá nhân phù hợp với Facebook, Twitter, Google + và Pinterest
Hướng dẫn về Kích thước hình ảnh trên mạng xã hội mới nhất

Kích thước hình ảnh Facebook:
 Kích thước hình ảnh Facebook:
Kích thước hình ảnh Twitter:
Kích thước hình ảnh Twitter:
Kích thước hình ảnh Google:
Kích thước hình ảnh Google:
Kích thước hình ảnh Pinterest:
Kích thước hình ảnh Pinterest

Và dưới đây là một số bài viết về kích thướt ảnh mạng xã hội:

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO