-->

Cách đặt câu hỏi trong quá trinh thu thập dữ liệu

Hãy xem qua một vài ví dụ cụ thể về cách bạn có thể kết hợp dữ liệu liên kết và thu thập dữ liệu.
Cách đặt câu hỏi trong quá trinh thu thập dữ liệu
1. Trang bị hỏng Với Backlinks

Bạn có thể xác định những gì?

Sử dụng các trang bị hỏng Với Backlinks Báo cáo, bạn có thể tìm thấy các trang với backlinks trả về lỗi 4xx hoặc 5xx.

Tại sao lại là vấn đề?

Bạn muốn tránh phải có backlinks trỏ đến các trang bị hỏng vì điều đó có nghĩa là bất kỳ liên kết liên kết nào thu được từ các liên kết này sẽ bị mất. Các trường hợp như vậy cũng sẽ dẫn đến trải nghiệm người dùng kém vì khách truy cập sẽ đổ bộ lên một trang bị hỏng chứ không phải là trang có liên quan.

Bạn có thể làm gì hành động?

Bạn có thể tìm để khôi phục lại trang với trạng thái 200 hoặc thiết lập một 301 để chuyển hướng đến trang liên quan khác. Với thứ hai bạn sẽ cần phải chắc chắn rằng trang được chuyển hướng có ý nghĩa trong ngữ cảnh của người dùng nhấp vào một liên kết và hạ cánh trên một trang có liên quan.

2. Các trang không thể lập chỉ mục với các liên kết ngược

Bạn có thể xác định những gì?

Các trang không thể lập chỉ mục có Backlinks là một báo cáo quan trọng khác, cho phép bạn xác định các trang trả về 200 phản hồi nhưng không thể lập chỉ mục được, có thể là do trang có thẻ noindex hoặc theo tiêu chuẩn dẫn đến trang khác.

Tại sao lại là vấn đề?

Một trang có các liên kết ngược không thể lập chỉ mục trong các công cụ tìm kiếm có thể chuyển vốn liên kết tới các trang khác, nhưng điều này có thể ít hiệu quả hơn việc cho phép trang xếp hạng trong kết quả tìm kiếm.

Bạn có thể làm gì hành động?

Với những trang này, bạn sẽ cần phải quyết định xem bạn muốn trang đó và nội dung của nó có thể được công cụ tìm kiếm khám phá ra được không. Nếu bạn muốn trang được lập chỉ mục, thì bạn sẽ cần phải tìm ra lý do tại sao trang này không lập chỉ mục và sửa chữa được điều này (ví dụ như loại bỏ thẻ noindex hoặc thay đổi thành một kiểu kinh điển theo tự điển). Nếu bạn không muốn trang được lập chỉ mục trong tìm kiếm, bạn có thể thử liên hệ với miền liên kết và yêu cầu họ thay đổi liên kết tới trang liên quan khác trên trang web của bạn.

3. Chuyển hướng URL Với Backlinks

Bạn có thể xác định những gì?

Các trang web thay đổi theo thời gian. Có thể bạn có thể thay đổi cấu trúc URL của trang web và thực hiện chuyển hướng 301 để gửi công cụ tìm kiếm và người dùng từ phiên bản URL cũ sang URL mới. Việc chuyển hướng các URL với Backlinks sẽ đánh dấu các trang được liên kết bên ngoài chuyển hướng đến một trang khác.

Tại sao lại là vấn đề?

Đây không nhất thiết là một vấn đề vì Google đã xác nhận  PageRank đã không bị mất từ ​​301 chuyển hướng.

Bạn có thể làm gì hành động?

Trong khi các liên kết ngược tới trang chuyển hướng có thể không phải là vấn đề, bạn nên xem lại các trang chuyển hướng này để đảm bảo mục tiêu chuyển hướng có liên quan đến trang nguồn và văn bản neo của liên kết và có ý nghĩa về trải nghiệm cho người dùng.

4. Các trang "mồ côi" với Backlinks

Bạn có thể xác định những gì?

Chúng tôi xác định các trang mồ côi là những trang không có bất kỳ liên kết nội bộ nào trên các trang được tìm thấy trong việc thu thập thông tin web.

Tại sao lại là vấn đề?

Các trang mồ côi vẫn đang hoạt động và có thể hướng lưu lượng truy cập và liên kết vốn chủ sở hữu vào trang web nhưng thường bị lãng quên và có thể lỗi thời hoặc kinh nghiệm người dùng kém. Thông thường, bạn nhằm mục đích để có được backlinks chỉ vào các trang quan trọng và duy nhất mà bạn muốn hiển thị trong tìm kiếm.

Bạn có thể làm gì hành động?

Các trang mồ côi với các liên kết ngược nên được xem xét theo từng trang. Nếu trang đang cung cấp giá trị cho người dùng của bạn thì bạn nên thêm liên kết nội bộ vào trang này. Điều này sẽ giúp Google hiểu cách thức trang mà trước đây mồ côi liên quan đến những người khác trên trang web của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể chuyển hướng trang mồ côi sang một trang có liên quan hơn mà bạn muốn nhận được liên kết vốn chủ sở hữu và cung cấp giá trị cho người dùng.

5. Không được phép URL Với Backlinks

Bạn có thể xác định những gì?

URL không được phép với Liên kết ngược sẽ làm nổi bật trang có các liên kết ngược không được phép được chỉ định trong tệp robots.txt của bạn.

Tại sao lại là vấn đề?

Các trang trong báo cáo này là một vấn đề bởi vì không thể chuyển trang chủ sở hữu liên kết tới trang mục tiêu hoặc bất kỳ trang nào nó liên kết đến như Google đã được chỉ thị không thu thập thông tin URL mục tiêu.

Bạn có thể làm gì hành động?

Với các trang không được phép có các liên kết ngược, bạn sẽ phải cân nhắc cho phép thu thập thông tin trang bằng cách xóa nó khỏi robots.txt để cho phép các trang khác được hưởng lợi từ quỹ liên kết từ các backlinks.

6. Trang Meta Nofollow Với Backlinks

Bạn có thể xác định những gì?

Trong báo cáo Meta Nofollow với Backlinks , DeepCrawl sẽ xác định các trang có thẻ meta nofollow có các liên kết ngược trỏ tới chúng.

Tại sao lại là vấn đề?

Có một meta nofollow trên một trang có hiệu lực của việc nói rằng không có liên kết trên trang và sẽ có nghĩa là liên kết vốn chủ sở hữu từ các liên kết ngược không lây lan đến bất kỳ trang nào được liên kết từ trang mục tiêu.

Bạn có thể làm gì hành động?

Với bất kỳ trang nofollowed với backlinks bạn nên xem xét nếu một thẻ nofollow là thực sự cần thiết và xem xét gỡ bỏ nó để các liên kết công bằng có thể được truyền cho phần còn lại của trang web của bạn.

Tổng kết

Hy vọng rằng, bài đăng này đã cung cấp cho bạn một số ý tưởng về những gì bạn cần tìm kiếm khi theo dõi và duy trì liên để tối đa nguồn vốn liên kết đến trang web của bạn.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO