-->

Mẫu Kế hoạch Bán hàng và Tiếp thị file Excel

Mẫu kế hoạch bán hàng và tiếp thị này tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch về mục tiêu bán hàng và các hoạt động quảng cáo.
Mẫu Kế hoạch Bán hàng và Tiếp thị file Excel
Đây là mẫu lịch hàng năm với tất cả 12 tháng được hiển thị trên một bảng tính. Các phần được bao gồm cho quan hệ công chúng, tiếp thị nội dung trực tuyến, quảng cáo và nghiên cứu. Mục tiêu bán hàng hàng tháng được xác định ở đầu mẫu và có không gian ở cuối cho các chỉ số để đánh giá hiệu quả tiếp thị.
FORM ĐĂNG KÝ TẢI

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO