-->

Mẫu kế hoạch marketing online file Excel

Mẫu kế hoạch tiếp thị miễn phí này bao gồm các phần dành cho tiếp thị trực tuyến, quan hệ truyền thông, triển lãm và sự kiện thương mại, các nỗ lực xây dựng thương hiệu khác và các chiến dịch bán hàng.
Mục tiêu được xác định rõ ràng cùng với thị trường mục tiêu và tổng chi phí. Những tháng trong năm được chia thành nhiều tuần để lập kế hoạch dễ dàng. Bạn có thể sửa đổi mẫu này để bao gồm bất kỳ yếu tố nào là quan trọng đối với kế hoạch tiếp thị của bạn.

FORM ĐĂNG KÝ TẢI

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO