-->

Mẫu kế hoạch thời gian tiếp thị, marketing timeline file Excel

Mẫu kế hoạch thời gian tiếp thị, marketing timeline file Excel, một thời gian tiếp thị cung cấp một tài liệu tham khảo trực quan cho lập kế hoạch và theo dõi kế hoạch của bạn.
Theo dõi những nhiệm vụ nào cần được thực hiện khi nào và sửa đổi thời gian của bạn khi kế hoạch tiếp thị của bạn thay đổi. Mẫu thời gian này là biểu đồ cơ bản của Gantt rất đơn giản để sử dụng và dễ đọc.

Mẫu kế hoạch thời gian tiếp thị, marketing timeline file Excel:

FORM ĐĂNG KÝ TẢI

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO