-->

Mẫu kế hoạch tiếp thị truyền thông xã hội file Excel

Mẫu kế hoạch tiếp thị truyền thông xã hội file Excel mẫu này tập trung vào các phương tiện truyền thông xã hội.
Mẫu kế hoạch tiếp thị truyền thông xã hội file Excel
Lên lịch biểu cho nội dung bạn sẽ quảng bá trên các kênh xã hội khác nhau để đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ các sự kiện quan trọng hoặc quên đăng trên các trang web nhất định. Phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành một phần quan trọng của tiếp thị trực tuyến, và mẫu này cung cấp một công cụ bổ sung cho quy hoạch nội dung.

FORM ĐĂNG KÝ TẢI

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO