-->

Mẫu kế koạch chiến lượt marketing file excel

Theo dõi các chiến thuật cần được hoàn thành khi thực hiện chiến lược tiếp thị của bạn. Kế hoạch tiếp thị chiến thuật này liệt kê từng nhiệm vụ, người chịu trách nhiệm về hành động, chi phí, ngày tháng và tình trạng. Sử dụng mẫu này để giữ kế hoạch của bạn đúng tiến độ và đánh giá tiến độ.
Mẫu kế koạch chiến lượt marketing file excel
FORM ĐĂNG KÝ TẢI

1 nhận xét:

avatar

Mẫu kế koạch chiến lượt marketing file excel

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO