-->

Mẫu lịch kế hoạch marketing file Excel

Nếu bạn cần một lịch đơn giản với chỗ ghi chú, mẫu lịch tiếp thị này cung cấp cách bố trí trực quan với các cột riêng biệt cho các sự kiện, nhiệm vụ và thời hạn quan trọng.

Xem nhanh từng tháng và tạo kế hoạch hàng ngày hoặc hàng tuần cho kế hoạch tiếp thị của bạn. Mẫu này cung cấp ít chi tiết và rất nhiều quyền tự do để sửa đổi nó cho phù hợp với nhu cầu của bạn.
Mẫu lịch kế hoạch marketing file Excel

FORM ĐĂNG KÝ TẢI

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO