-->

Quy tắc Thay đổi của YouTube về Video Có Liên kết ngoài

YouTube đang thêm các hạn chế về các tài khoản có thể thêm liên kết bên ngoài vào cuối video của họ.

Các liên kết bên ngoài được thêm vào video dưới dạng thẻ kết thúc và giờ đây có các yêu cầu mà mọi tài khoản cần phải đáp ứng để có thể sử dụng thẻ kết thúc.

Dưới đây là các yêu cầu mới cho việc sử dụng thẻ kết thúc:
  • Bạn phải tham gia Chương trình Đối tác YouTube
  • Kênh của bạn phải có 10.000 tổng số lượt xem công khai trở lên
Các yêu cầu này đang được áp dụng để ngăn chặn lạm dụng thẻ kết thúc. Bằng việc tham gia Chương trình Đối tác YouTube, công ty sẽ có thể đánh giá từng tài khoản một cách riêng rẽ trước khi chấp thuận.
Quy tắc Thay đổi của YouTube về Video Có Liên kết ngoài
Thêm thẻ kết thúc vào video là màn hình hướng người xem về cách nhấp vào liên kết, là một cách hiệu quả để hướng lưu lượng truy cập vào một trang web.

Người dùng YouTube thường sử dụng thẻ kết thúc để hướng người xem đến những thứ như chiến dịch tài trợ đám đông, các cửa hàng Patreon và hàng hóa.

Thẻ kết thúc có thể được sử dụng cho bất cứ điều gì về bất cứ điều gì. Bạn có thể hướng người xem đến trang web, trang đích, trang sản phẩm hoặc bất cứ thứ gì khác sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu tiếp thị của mình.

Lần tiếp theo bạn đi thêm thẻ kết thúc vào một trong các video của mình, bạn có thể thấy thông báo nói rằng "bạn sẽ cần bật kênh của mình để kiếm tiền."

Tất cả điều đó có nghĩa là bạn cần phải tham gia Chương trình Đối tác YouTube. Điều đó không có nghĩa là bạn cần kiếm tiền từ kênh của mình với quảng cáo. Bạn có thể tiếp tục sử dụng thẻ kết thúc mà không có bất kỳ hình thức kiếm tiền nào khác

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO