-->

7 sự kiện hấp dẫn về Google hầu hết mọi người không biết [Video]

Google đã phát triển và thay đổi rất nhiều kể từ khi thành lập vào năm 1998, và có rất nhiều lịch sử được đóng gói trong những năm đó, một số trong đó có thể làm bạn ngạc nhiên. 7 sự kiện hấp dẫn về Google Hầu hết mọi người không biết [Video].

Nguồn: http://www.digitalinformationworld.com/2017/11/interesting-facts-about-google-that-you-may-not-know.html#

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO