-->

Bây giờ Kích hoạt tính năng HTTPS Hỗ trợ Thêm cho Blogger Bởi Google

Người đọc Bloggers cũng được Google bảo vệ với sự hỗ trợ của HTTPS, giao thức ngăn lưu lượng truy cập bị chuyển hướng từ các nguồn bên ngoài không được ủy quyền và được tiêm mã độc hại hoặc phần mềm độc hại khác.

Google thêm HTTPS vào các tên miền Blogger; tên miền tùy chỉnh không thể sử dụng nó
Bây giờ Kích hoạt tính năng HTTPS Hỗ trợ Thêm cho Blogger Bởi Google
Tất cả người dùng sẽ không được cung cấp tùy chọn để thay đổi HTTPS cùng một lúc, tùy chọn hiện tại chỉ là lựa chọn. Tuy nhiên, bạn chỉ cần làm theo các bước dưới đây, nếu bạn muốn kích hoạt nó:

Các bước: -
=> Đăng nhập vào tài khoản Blogger của bạn .

=> Nhấp vào blog bạn muốn thêm hỗ trợ HTTPS .

=> Đi tới phần " Cài đặt " của bạn .

=> Tìm tùy chọn " Cài đặt HTTPS " và chọn "Có" từ trình đơn thả xuống được hiển thị bên cạnh "Khả năng sẵn có HTTPS". Đã hoàn tất.

Google thêm HTTPS vào các tên miền Blogger;  tên miền tùy chỉnh không thể sử dụng nó

Như Google giải thích, điều đáng tiếc là các blog chạy trên một miền tùy chỉnh không được hỗ trợ trong phiên bản đầu tiên và một số mẫu và các tiện ích blog có thể gặp phải "lỗi nội dung hỗn hợp".

Điều này sẽ không được hỗ trợ cho người dùng sử dụng miền tùy chỉnh trên blogger hoặc blogspot

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO