-->

Cách nhanh chóng lập chỉ mục trang web trong công cụ tìm kiếm

Làm thế nào để nhanh chóng lập chỉ mục trang web cho một công cụ tìm kiếm Tôi chắc chắn đã biết rất nhiều nếu không phải tất cả các blog đều biết, nhưng đôi khi quên.

Với anh ta tôi đã viết lại đây để tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm, nhưng nó cũng có thể được lưu trong hồ sơ của bạn FB hoặc lưu trữ trong tệp PDF, notepad hoặc từ làm cho nó dễ dàng hơn khi sử dụng

Cách nhanh chóng lập chỉ mục trang web trong công cụ tìm kiếm

Dưới đây là các bước bạn có thể làm để lập chỉ mục trang web của bạn trong công cụ tìm kiếm:

1) Gửi trang web của bạn tới Google Webmaster đủ để chỉ URL của trang đầu. Cách này được thực hiện sao cho bạn được lập chỉ mục bởi Google.
Cách nhanh chóng lập chỉ mục trang web trong công cụ tìm kiếm
Google là Công cụ Tìm kiếm tốt nhất và lớn nhất, nhưng nó sẽ không làm tổn thương nếu bạn gửi đến Search Engines hoặc Meta Search Engine khác, Meta Search Engine là một Công cụ Tìm kiếm mà dữ liệu không lấy trực tiếp từ trang web của bạn, nhưng từ Search Engine khác, hoặc kết hợp trực tiếp và lấy dữ liệu bổ sung từ các công cụ Tìm kiếm khác.

2) Gửi trang web của bạn tới Công cụ Multi Seacrh Gửi ở đây http://www.submitexpress.com/free-submission.html

và cũng có thể ở đây http://www.freewebsubmission.com/

3) Trang web lưu trữ, nhập URL trang web của bạn vào https://archive.org/web/ xem cột bên phải dưới trang Lưu bây giờ,

4) Đăng nhập vào IMTALK.ORG và Gửi URL của bạn tại đây http://www.imtalk.org/cmps_index.php?pageid=IMT-Website-Submitter

5) Ping URL của bạn trong http://pingomatic.com/

Để tạo điều kiện cho việc lập chỉ mục nhanh chóng, trang web của tôi đã bao gồm một số mẫu để gửi URL của bạn tới nhiều công cụ tìm kiếm như sau:

Trang web công cụ tìm kiếm chỉ mục nhanh có thể được sử dụng cả bằng blog bằng tay hoặc AGC, nhưng các đề xuất cho người dùng web có thể trực tiếp đến các công cụ quản trị trang web google hoặc bing, trong khi đó đối với blog AGC đủ để tồn tại lâu trong các công cụ tìm kiếm, mặc dù có không đảm bảo rằng blog của bạn sẽ nhanh chóng lập chỉ mục và có thể kéo dài một thời gian dài .

Hy vọng hướng dẫn này hữu ích

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO