-->

Quản lý quảng cáo bằng Excel

Hãy sử dụng Trình quản lý quảng cáo của Facebook dành cho Excel để xuất báo cáo quảng cáo một cách liền mạch và làm mới báo cáo bằng một lần nhấp.
Quản lý quảng cáo bằng Excel
Trình quản lý quảng cáo Facebook dành cho Excel (FAME)
Quản lý quảng cáo bằng Excel
FAME được cung cấp miễn phí trong Microsoft Office Store.
Các nhà quảng cáo thường sử dụng Excel để quản lý báo cáo và đánh giá hiệu quả chiến dịch. Tuy nhiên, họ phải tốn nhiều thời gian cho việc xuất nhiều tài khoản Facebook vào trang tính Excel. Để quá trình này trở nên dễ dàng hơn, chúng tôi phát hành ứng dụng bổ trợ Excel 2016 mới giúp đơn giản hóa việc xuất dữ liệu và báo cáo chiến dịch.

Với Trình quản lý quảng cáo Facebook dành cho Excel (FAME), bạn có thể tải dữ liệu từ nhiều tài khoản quảng cáo vào trang tính Excel với một lần nhấn nút, qua đó giảm thời gian xử lý và làm việc nhanh hơn. FAME được cung cấp miễn phí trong Microsoft Office Store.

Với FAME, bạn có thể dễ dàng:
  • Làm mới dữ liệu nhanh chóng, cho dù với tần suất một lần/tuần hay 15 phút một lần.
  • Tải trực tiếp các dữ liệu phong phú về hiệu quả từ tài khoản quảng cáo vào Excel.
  • Tạo báo cáo riêng để tải xuống dữ liệu về hiệu quả quảng cáo từ nhiều tài khoản quảng cáo.
  • Tạo và lưu mẫu tùy chỉnh. Hoặc sử dụng một trong những mẫu thiết lập trước của chúng tôi để bắt đầu.
Tải xuống: https://goo.gl/3V7Fqd
Quản lý quảng cáo bằng Excel
Quản lý quảng cáo bằng Excel

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO