Cập nhật Google+: Thông báo cho 'Điểm nổi bật' trong group

Bản cập nhật cho Google+ sẽ cho phép người dùng điều chỉnh cài đặt thông báo cho cộng đồng mà họ thuộc về.

Người dùng có thể chọn để nhận tất cả các thông báo, không có thông báo, hoặc chỉ là "nổi bật".
Cập nhật Google+: Thông báo cho 'Điểm nổi bật' trong Cộng đồng
Điểm nổi bật nhằm đạt được sự cân bằng giữa nhận được số lượng thông báo tối thiểu trong khi vẫn thông báo cho người dùng về các bài đăng quan trọng.

Khi người dùng chọn nhận những thông tin nổi bật, họ sẽ chỉ nhận được một thông báo tiêu hóa với các bài đăng hàng đầu từ tất cả cộng đồng Google+ mà họ thuộc về.

Tính năng mới này sẽ được triển khai cho tất cả người dùng, Google cho biết sẽ có sẵn trong vòng 1-3 ngày nếu bạn chưa thấy nó.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO