-->

RSS submission site miễn phí để gửi rss blog của bạn

Nguồn cấp dữ liệu RSS khá hữu ích để tăng lượng truy cập web không phải trả tiền cho trang web bất kỳ.

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ liệt kê danh sách các trang đăng nhập nguồn cấp dữ liệu RSS hàng đầu 2018  giúp người dùng có được viễn cảnh đúng đắn và tiếp tục công việc quảng bá trang web của họ trực tuyến. Xếp hạng cao cấp miễn phí Các trang đăng nhập RSS hàng đầu hướng tới việc thúc đẩy nguồn cấp dữ liệu cho một doanh nghiệp để thu hút số lượng tối đa các liên kết ngược. Tóm lại, các nguồn cấp dữ liệu Real Simple Syndication (RSS) dẫn tới sự phổ biến và nổi tiếng hơn cho bất kỳ thương hiệu nào bằng cách tăng lượng truy cập không phải trả tiền.
RSS submission site miễn phí để gửi rss blog của bạn
Sử dụng danh sách các trang web RSS feed miễn phí sẽ giúp các chủ trang web xuất bản nội dung trang web của họ cho độc giả. Đây được coi là một trong những phương pháp nhanh nhất nhằm tăng lưu lượng trang web để gửi nguồn cấp dữ liệu RSS trên các công cụ tìm kiếm RSS và thư mục nguồn cấp dữ liệu RSS cao nhất. Trước khi bạn dự định Gửi nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn tới thư mục RSS, hãy truy cập vào một số thư mục PR cao dễ dàng có sẵn trên mạng.

Thư mục RSS tìm nạp bất kỳ bài đăng gần đây / phổ biến nào từ blog và giúp tương tự được hiển thị trong các trang web cuối cùng làm tăng số lượt truy cập cùng với lượt xem cho blog. Điều này cuối cùng lá một tác động tích cực trên Pagerank blog cùng với lái xe lưu lượng truy cập cao hơn. Bất kể nền tảng viết blog của bạn đã lớn như thế nào như SquareSpace, Blogger, WordPress, Tumblr; mỗi người trong số họ đi kèm với nguồn cấp dữ liệu RSS mà đưa các blogger đến các trang web khác và tạo điều kiện dễ dàng xuất bản nội dung.

RSS chính xác các hành vi như là một định dạng thức ăn gia đình giúp người dùng xuất bản các tác phẩm cập nhật thường xuyên như blog, bài viết vv Ngay sau khi bạn gửi feed RSS cho bất kỳ trang RSS feed feed nào, chúng sẽ tự động được thông báo về bài viết mới đến trên mạng, và truy cập vào blog để đọc nó. Đây là lý do tại sao mỗi blogger mới được khuyến khích thực hiện kỹ thuật này để cải thiện số lượng lưu lượng truy cập blog và cuối cùng là danh sách người đăng ký. Một số trang web nguồn cấp dữ liệu RSS phổ biến đang lan truyền qua internet và phổ biến bị săn bắn vì sự phát triển giao thông được liệt kê dưới đây:
STT Website DA
1 Oobdoo 39
2 Feedlisting 29
3 Plazoo 62
4 Rss6 24
5 Boingboing 91
6 Feedage 60
7 Feedburner 95
8 Rssmicro 46
9 Blog-directory 42
10 Blogarama 71
11 Blogdire 38
12 Blogdirectory 31
13 Boingboing 91
14 Blogflux 68
15 Bloglisting 54
16 Blogpopular 26
17 Blogs-collection 54
18 Blogtoplist 66

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO