-->

Danh sách những trang web hỏi đáp dành cho SEO Website

Theo chúng tôi, một trong những cách tốt nhất bạn có thể nhận được lưu lượng truy cập lớn là từ các trang web câu hỏi và câu trả lời và đặt baclink hỗ trợ SEO.
Bạn cần phải tham gia các trang web câu hỏi và câu trả lời và tìm kiếm các câu hỏi và câu trả lời liên quan đến doanh nghiệp, blog / trang web của bạn và đưa ra câu trả lời rõ ràng cho những câu hỏi này.
Vì vậy trang web đó có thể tạo ra lưu lượng truy cập lớn trong một thời gian dài cho trang web hoặc doanh nghiệp của bạn. Trên trang web đó, bạn có thể tạo backlinks chất lượng và lấy số lượng lưu lượng truy cập tự nhiên tốt.

Danh sách những trang web hỏi đáp dành cho SEO Website:
S. No. Danh sách trang web Hỏi & Đáp DA PA MozRank
1 https://answers.yahoo.com/ 100 90 7
2 http://www.answers.com/ 87 89 7
3 https://www.quora.com/ 91 93 7
4 https://www.ehow.com/ 93 94 7
5 https://www.askmehelpdesk.com/ 90 92 6
6 https://stackoverflow.com/ 50 58 6
7 https://www.blurtit.com/ 50 57 6
8 https://ask.fm/ 78 82 6
9 https://www.askmehelpdesk.com/ 50 58 6
10 https://www.askdeb.com/ 61 68 6
11 https://able2know.org 75 80 6
12 https://superuser.com/ 99 88 6
13 https://www.reddit.com/r/AskReddit/ 35 43 5

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO