-->

Danh sách upload tài liệu DOC PDF PPT có chèn baclink cho SEO

Hầu hết các trang chia sẻ tài liệu pdf đều có PA, DA và MozRank tuyệt vời. Các trang web này có giá trị nhất để đạt được cách tốt hơn, nhanh hơn để xếp hạng cho blog / trang web của bạn trong công cụ tìm kiếm.
Gửi PDF là một kỹ thuật SEO Off-Page. Tất cả các trang PDF Submission sẽ tạo ra các liên kết ngược rất chất lượng cao cho trang web của bạn cũng như lưu lượng truy cập vì thiếu liên kết tài nguyên / trang web để gửi không thể tìm thấy các trang trình duyệt PDF đủ cho tác phẩm của bạn.
Danh sách upload tài liệu DOC PDF PPT có chèn baclink cho SEO
Vì vậy đây là lựa chọn tuyệt vời để bạn chia sẻ nội dung tuyệt vời với khách hàng. Ở đây chúng tôi đã cung cấp thông tin phổ biến nhất và làm theo danh sách các trang web chia sẻ tài nguyên PDF của High Domain Authority để gửi nội dung PDF của bạn ở đây.

Danh sách upload tài liệu DOC PDF PPT có chèn baclink cho SEO
STT. Danh sách trang nộp PDF DA PA MozRank
1 http://pdfsr.com/ 51 59 8
2 https://www.scribd.com/ 93 94 7
3 https://issuu.com/ 94 95 7
4 https://www.slideshare.net/ 96 96 7
5 https://www.edocr.com/ 61 67 6
6 https://www.slideserve.com/ 61 54 6

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO