-->

Google phát hành các mẹo SEO tìm kiếm hình ảnh

Google đã cập nhật Nguyên tắc xuất bản hình ảnh của họ và đó là một cải tiến lớn.

Phiên bản mới cung cấp thông tin có thể hành động có thể làm cho hình ảnh của bạn xếp hạng tốt hơn, định vị chúng xuất hiện trong kết quả phong phú, làm cho chúng thân thiện với giọng nói và mang lại nhiều lưu lượng truy cập hơn cho trang web của bạn.
Google phát hành các mẹo SEO tìm kiếm hình ảnh
Trang hỗ trợ cập nhật này có rất nhiều thứ để cung cấp.

Mẹo tìm kiếm hình ảnh SEO

Google đã cung cấp các mẹo SEO tìm kiếm hình ảnh hữu ích. Dưới đây là các cách thức hành động:
  1. Cung cấp ngữ cảnh tốt:  Đảm bảo hình ảnh có liên quan theo ngữ cảnh vì văn bản của nội dung sẽ ảnh hưởng đến cách Google diễn giải hình ảnh đó là gì.
  2. Tối ưu hóa vị trí hình ảnh:  Điều này có nghĩa là đặt hình ảnh sao cho văn bản có liên quan đến hình ảnh ở gần đó. Các văn bản xung quanh sẽ được chọn bởi Google để giúp nó hiểu những gì hình ảnh là về. Thêm chú thích là một cách bổ sung tốt để thực hiện việc này. Việc thêm một hình ảnh quan trọng gần đầu trang là một mẹo khác.
  3. Tạo trang web thông tin và chất lượng cao:  Google xem xét chất lượng của nội dung như là một phần của quá trình xếp hạng hình ảnh. Nội dung cũng được sử dụng để tạo đoạn trích có ý nghĩa cho nội dung. Vì vậy, nó giúp nội dung trang liên quan đến nội dung hình ảnh.
  4. Tạo trang web thân thiện với thiết bị:  Google tiết lộ rằng người dùng tìm kiếm hình ảnh trên thiết bị di động nhiều hơn so với trên máy tính để bàn. Điều này có nghĩa là điều quan trọng là thân thiện với thiết bị di động để xếp hạng tốt hơn và tận dụng lưu lượng truy cập.
  5. Tạo cấu trúc URL tốt cho hình ảnh của bạn:  Đây là một mẹo SEO thú vị. Google tiết lộ rằng họ sử dụng đường dẫn tệp và tên tệp để hiểu rõ hơn và xếp hạng hình ảnh. Đây là yếu tố xếp hạng thực tế mà Google đang chia sẻ. Đây là một mẹo rất hữu ích để xếp hạng hình ảnh. Ví dụ: nếu hình ảnh của bạn thuộc các loại sản phẩm khác nhau, thay vì đổ tất cả chúng vào thư mục "/ assets /" hoặc "/ images /" chung, bạn có thể tạo ra một cấu trúc có tổ chức hơn để sắp xếp hình ảnh thành có ý nghĩa như, / mens / và / womens / để tổ chức hình ảnh quần áo nam và nữ.

Mẹo SEO kỹ thuật cho tìm kiếm hình ảnh

Trang hỗ trợ của Google tiếp tục và cung cấp lời khuyên kỹ thuật để đạt được các trang web và hình ảnh xếp hạng tốt hơn. Dưới đây là thông tin chi tiết khác:

Kiểm tra tiêu đề & mô tả trang của bạn

Google xác nhận rằng nó sử dụng phần tử title và mô tả meta như một phần của thuật toán tìm kiếm hình ảnh của họ. Điều này không có nghĩa là chúng là yếu tố xếp hạng. Vai trò được giới hạn trong việc tạo đoạn mã sau đó có thể giúp người dùng quyết định nhấp qua hay không.

Trong khi trước đây nó đã hiểu rằng thẻ tiêu đề là quan trọng, đó là một sự mặc khải thú vị mà thẻ mô tả meta đóng một vai trò. Đây là những gì trang Hỗ trợ Tìm kiếm Hình ảnh của Google mới cho biết:
Google Images tự động tạo tiêu đề và đoạn trích để giải thích rõ nhất từng kết quả và cách nó liên quan đến truy vấn của người dùng… Chúng tôi sử dụng một số nguồn khác nhau cho thông tin này, bao gồm thông tin mô tả trong tiêu đề và thẻ meta

Thêm dữ liệu có cấu trúc

Đây là một bổ sung rất thú vị cho trang hỗ trợ mới. Dữ liệu có cấu trúc đóng vai trò trong kết quả phong phú và mặc dù nó không được đề cập trong trang hỗ trợ này, chúng tôi cũng biết rằng dữ liệu có cấu trúc đóng vai trò trong tìm kiếm được hỗ trợ bằng giọng nói, một lĩnh vực tìm kiếm quan trọng. Trợ lý thoại của Google hiện được nhúng trong hơn 5.000 thiết bị bao gồm cả ô tô.

Dưới đây là những gì trang hỗ trợ của Google nêu rõ:
Nếu bạn bao gồm dữ liệu có cấu trúc, Google Images có thể hiển thị hình ảnh của bạn dưới dạng kết quả phong phú, bao gồm huy hiệu nổi bật , cung cấp cho người dùng thông tin có liên quan về trang của bạn và có thể hướng lưu lượng truy cập được nhắm mục tiêu tốt hơn đến trang web của bạn.
Từ Trang hỗ trợ của Google về Huy hiệu :
“Nếu bạn đang xuất bản công thức nấu ăn, hãy thêm đánh dấu Công thức trên trang của bạn, cho sản phẩm, thêm Đánh dấu sản phẩm và cho video, thêm đánh dấu Video ”.

Tư vấn SEO khác cho Tìm kiếm hình ảnh

Google kết thúc trang hỗ trợ bằng cách làm nổi bật các mẹo SEO sau để tìm kiếm hình ảnh:
  • Tối ưu hóa kích thước hình ảnh cho tốc độ
  • Tối ưu hóa ảnh để có độ sắc nét
  • Sử dụng tiêu đề mô tả, chú thích, văn bản thay thế mô tả, tên tệp và văn bản xung quanh.
  • Sử dụng Sơ đồ trang web hình ảnh XML
  • Tìm kiếm an toàn SEO: Phân tách nội dung người lớn thành thư mục hình ảnh của riêng nó
Các trang hỗ trợ của Google Danny Sullivan được ghi có tính năng hữu ích tương tự như trang hỗ trợ này. Các hướng dẫn xuất bản hình ảnh trước đó không có nhiều lời khuyên SEO thực hiện được.

Tôi không biết nếu Sullivan có một bàn tay trong việc tạo ra hướng dẫn xuất bản hình ảnh mới này, nhưng nó cần phải được lưu ý rằng đây là một trang tuyệt vời và hữu ích. Đọc: Nguyên tắc xuất bản hình ảnh mới của Google .

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO