-->

77 Font Google đẹp tiếng việt chọn lọc

77 Font Google đẹp tiếng việt chọn lọc. Làm cho trang web đẹp hơn, nhanh hơn và mở thông qua kiểu chữ tuyệt vời.
77 Font Google đẹp tiếng việt chọn lọc

Làm cho trang web nhanh hơn

Google Fonts giúp sản phẩm và trang web chạy nhanh hơn bằng cách lưu bộ nhớ đệm an toàn mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư hoặc bảo mật của người dùng. Bộ đệm ẩn trên trang web của chúng tôi được thiết kế để bạn chỉ cần tải phông chữ một lần, với bất kỳ trang web nào và chúng tôi sẽ sử dụng cùng một phông chữ được lưu trong bộ nhớ cache đó trên bất kỳ trang web nào khác sử dụng Google Fonts.

Sử dụng mã được tạo bởi Google Fonts, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động gửi tệp có thể nhỏ nhất tới mọi người dùng dựa trên các công nghệ mà trình duyệt của họ hỗ trợ. Ví dụ, chúng tôi sử dụng nén WOFF 2.0 khi có sẵn. Điều này làm cho trang web nhanh hơn cho tất cả người dùng — đặc biệt ở những khu vực mà băng thông và kết nối là một vấn đề. Bây giờ mọi người đều có thể tận hưởng cùng chất lượng và tính toàn vẹn thiết kế trong các sản phẩm và trang web của họ, bất kể họ ở đâu trên thế giới.

Tải Về: http://www.mediafire.com/file/29dm9c22b8cihmf/fonts.zip

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO