-->

Google ngừng hỗ trợ gửi URL công khai cho chỉ mục tìm kiếm của mình

Biểu mẫu công khai của Google để gửi URL mới tới Google sẽ biến mất
Google đã công bố sáng thứ tư rằng nó đang giết chết phương pháp công khai của việc gửi URL đến chỉ mục tìm kiếm của nó. Trang “addurl”, vẫn được liệt kê trong tài liệu trợ giúp này , hiện chuyển hướng đến trang đăng nhập Google Search Console.
Google ngừng hỗ trợ gửi URL công khai cho chỉ mục tìm kiếm của mình
Google Webmasters nói, "Chúng tôi đã phải bỏ tính năng gửi công khai." Công ty đã không nói lý do tại sao nó là cần thiết để thả nó. Có thể nó liên quan đến vấn đề spam hoặc lạm dụng. Google đã thêm, “… nhưng chúng tôi tiếp tục hoan nghênh các bài gửi của bạn bằng cách sử dụng công cụ thông thường trong Search Console và thông qua sơ đồ trang web trực tiếp”.

Lần cuối cùng Google cập nhật công cụ gửi nội dung đã trở lại vào năm 2012, khi công cụ này chuyển nó đến URL công cụ quản trị trang web của Google cổ điển.

Google cho biết quản trị viên web chỉ nên gửi nội dung thông qua công cụ Tìm nạp như Google của Search Console hoặc thông qua sơ đồ trang web.

Postscript: Một vài giờ sau khi xuất bản câu chuyện này, biểu mẫu URL công khai đã được gỡ xuống. Đây là những gì nó trông giống như bây giờ:

Để gửi URL tới chỉ mục của Google, hãy gửi sơ đồ trang web hoặc sử dụng công cụ Kiểm tra URL mới của chúng tôi.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO