-->

Những hình ảnh hoài niệm thời 9x 8x

Chắc có lể dân IT cày đêm cú đêm thời 8x 9x cũng phải nhớ những hình ảnh hoài miện thời 9x 8x này.
Những hình ảnh hoài miện thời 9x 8x
Zà Húuuuuuuuuu nay còn đâu
Yahoo
Window XP  - Có thể còn một số bạn còn sài.
Window XP
Internet Explorer 6 - Mình nghĩ giờ hết ai sài luôn á
Internet Explorer 6
Đang cập nhật tiếp...

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO