-->

Cách cập nhật sitemap trang web sau khi bạn thay đổi nội dung của mình

Ghi chú của biên tập viên:  “Hỏi một SEO” là một cột hàng tuần của chuyên gia SEO kỹ thuật Jenny Halasz. Hãy đưa ra câu hỏi SEO khó nhất của bạn và  điền vào biểu mẫu của chúng tôi . Bạn có thể thấy câu trả lời của mình trong bài đăng tiếp theo!

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO