-->

PDF DOC Excel Tài Liệu Sách Digital Marketing Online

PDF DOC Excel Tài Liệu Sách Digital Marketing Online. Thế giới của phương tiện truyền thông kỹ thuật số đang thay đổi ở một tốc độ phi thường.
Các công nghệ không ngừng phát triển đang chuyển đổi không chỉ cách chúng ta tiếp cận thông tin của chúng ta mà còn cách chúng ta tương tác và giao tiếp với nhau trên quy mô toàn cầu.
Hiểu về Digital Marketing là một hướng dẫn thực tế, vô nghĩa đối với việc tiếp thị trên web, các quy tắc của phương tiện truyền thông mới và nghiên cứu thế hệ người tiêu dùng kỹ thuật số mới.

Rõ ràng, nhiều thông tin và giải trí, bao gồm các chủ đề chính như tiếp thị tìm kiếm, truyền thông xã hội, Google, tiếp thị trên thiết bị di động, tiếp thị liên kết, tiếp thị qua email, tiếp thị hiệu suất, cam kết của khách hàng và chiến lược tiếp thị kỹ thuật số.
Tải về máy
PDF DOC Excel Tài Liệu Sách Digital Marketing Online

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO