-->

Danh sách các trang web chia sẻ hình ảnh SEO

Danh sách các trang web chia sẻ hình ảnh dành cho các bạn thích upload ảnh của mình.

#1 500px - https://500px.com/
Miễn phí, yêu cầu đăng ký

# 2 Album2 - https://www.album2.com/

Dùng thử miễn phí 30 ngày, yêu cầu đăng ký

#3 ayviews - http://dayviews.com/

Lưu trữ hình ảnh miễn phí, yêu cầu đăng ký

#4 DeviantArt - https://www.deviantart.com/

Lưu trữ hình ảnh miễn phí, yêu cầu đăng ký. Tùy chọn đăng ký cung cấp các dịch vụ bổ sung và mở khóa các tính năng ẩn. Nói chung chỉ cho phép nội dung nghệ thuật cụ thể, vì dịch vụ không phải là dịch vụ lưu trữ hình ảnh chung.
Danh sách các trang web chia sẻ hình ảnh SEO
#5 Dronestagram - http://www.dronestagr.am/

Miễn phí, Dronestagram là một cộng đồng chia sẻ ảnh dành riêng cho nhiếp ảnh không người lái . Trang web được mô tả là " Instagram dành cho máy bay không người lái ", cho phép những người có sở thích chia sẻ ảnh và video trên không được tham chiếu địa lý của họ.

#6 Flickr
Mở ( đăng nhập Yahoo! )

#7 Fotki - https://www.fotki.com/
Đăng ký miễn phí dịch vụ chia sẻ hình ảnh và cổng thông tin liên lạc.

#8 Google Photos
Dịch vụ lưu trữ hình ảnh và video. Có thể chia sẻ anbom với Picasa (đã ngừng) và Google Plus .

#9 Instagram
Dịch vụ chia sẻ ảnh. Đăng ký là bắt buộc.

#10 Imgur - https://imgur.com/
Lưu trữ hình ảnh miễn phí, không cần đăng ký.

#11 Ipernity - http://www.ipernity.com/
Chia sẻ hình ảnh / video, nhóm, blog.

#12 jAlbum - https://jalbum.net/
Miễn phí lưu trữ các thư viện được tạo bằng phần mềm Jalbum.

#13 Photobucket
Dịch vụ đăng ký miễn phí. Kể từ tháng 7 năm 2017, thanh toán 400 đô la / năm bắt buộc nếu hình ảnh được lưu trữ được hiển thị trên các trang web bên ngoài.

#14 Pinterest
Chia sẻ ảnh / mạng xã hội

#15 Pixabay
Chia sẻ ảnh miền công cộng chất lượng cao.

#16 SecureTribe
Dịch vụ đăng ký miễn phí

#17 Shutterfly - https://www.shutterfly.com/
Dịch vụ đăng ký miễn phí

#18 SmugMug - https://www.smugmug.com/
Tìm kiếm miễn phí, đăng ký lưu trữ

#19 TinyPic - http://tinypic.com/
Lưu trữ hình ảnh miễn phí, không yêu cầu đăng ký

#20 Unsplash - https://unsplash.com/
Miễn phí, yêu cầu đăng ký để tải lên hình ảnh. Chỉ giấy phép của Unsplash.Nó tương tự như CC0 , nhưng người dùng không thể sử dụng các hình ảnh để tái tạo một dịch vụ tương tự hoặc cạnh tranh.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO