-->

Thời gian đăng bài trên mạng xã hội: Những điều bạn cần cân nhắc

Tất cả chúng ta đều muốn biết thời điểm tốt nhất để đăng cập nhật truyền thông xã hội là gì, nhưng câu trả lời không phải lúc nào cũng đơn giản.

Với các thuật toán khác nhau cho các trang web truyền thông xã hội khác nhau, các múi giờ khác nhau để cạnh tranh và đối tượng khác nhau, có thực sự là "thời gian tốt nhất" phổ quát để đăng không?

Tôi sẽ đào sâu vào dữ liệu giúp làm sáng tỏ vấn đề này, vì vậy bạn có thể tìm ra cách tiếp cận đăng các cập nhật truyền thông xã hội.

Thuật toán so với thời gian trong ngày

Hầu hết - nhưng không phải tất cả - các nền tảng truyền thông xã hội đã phát triển từ thời gian theo thời gian để sử dụng các thuật toán để dự đoán mức độ liên quan của người dùng.

Điều đó có nghĩa là các nền tảng xã hội cố gắng hiển thị các cập nhật mà họ tin là phù hợp nhất dựa trên các tín hiệu khác nhau, cho dù đó là sự tương tác, kịp thời và các yếu tố khác.
Thời gian đăng bài trên mạng xã hội: Những điều bạn cần cân nhắc

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO