-->

Mẫu trình bày Powerpoint tối giản miễn phí

Mẫu trình bày Powerpoint tối giản này là miễn phí để tải xuống. Tạo bản trình bày với thiết kế gọn gàng và có tổ chức.
Mẫu trình bày Powerpoint tối giản miễn phí
Tương thích trên tất cả các phiên bản của Mac Keynotes và MS Powerpoint. Điều này bao gồm bố cục, thiết kế và ảnh chất lượng cao.
Tổng quan về sản phẩm
 • Có sẵn ở kích thước HD 16: 9
 • Tải xuống tức thì ở mọi định dạng tệp, mọi nơi, mọi lúc
 • Nhanh chóng và dễ dàng tùy chỉnh
 • Được thiết kế trong 20 Trang trình bày độc đáo
 • Hoạt ảnh cho mỗi trang trình bày
 • Dễ dàng thay đổi màu sắc
 • Tiêu đề đeo mắt với tiêu đề gợi ý
 • Hình ảnh và tác phẩm nghệ thuật miễn phí
 • Phông chữ Google chuẩn miễn phí
 • Biểu tượng miễn phí và đồ họa thông tin
 • Kiểu định hướng trong Cảnh

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO