-->

Kích thước hình ảnh ảnh bìa avatar mạng xã hội 2019

*Cập nhật lần cuối: ngày 6 tháng 12 năm 2018
Các nền tảng truyền thông xã hội luôn thay đổi kích thước và định dạng hình ảnh, vì vậy để cập nhật tất cả cho bạn, tôi đã tạo lại bảng cheat kích thước hình ảnh truyền thông xã hội 2018 và cập nhật nó vào năm 2019.

Nhu cầu về sự hiện diện của phương tiện truyền thông xã hội mạnh mẽ đã tăng lên trong năm 2016 và sẽ chỉ tăng sự nổi bật trong năm 2019. Đây là lý do tại sao bạn thực sự cần theo kịp với hồ sơ doanh nghiệp / thương hiệu / cá nhân của mình và để tối ưu hóa chúng với hình ảnh phù hợp để thể hiện bạn!
Kích thước hình ảnh ảnh bìa avatar mạng xã hội 2019
Hướng dẫn kích thước hình ảnh truyền thông xã hội 2018 Hướng dẫn bên dưới giải thích cho bạn kích thước hình ảnh tốt nhất cho từng mạng xã hội và loại hình ảnh sẽ sử dụng. Mọi nền tảng truyền thông xã hội lớn đều được liệt kê ở đây để bạn cập nhật với tối ưu hóa nền tảng truyền thông xã hội.

Năm nay tôi đã thêm vào hai nền tảng mới vào danh sách. Với sự phổ biến ngày càng tăng của các mạng truyền thông xã hội Trung Quốc, tôi chỉ bao gồm WeChat và Weibo.

Tôi cũng đã thêm vào kích thước hình ảnh phương tiện truyền thông xã hội Ello, vì tôi biết một số bạn đang bắt đầu sử dụng nền tảng đó ngày càng nhiều.
Ngoài ra đồ họa này hiển thị các kích thước cụ thể và chúng tôi cũng đã thêm một số mẹo và thông tin chi tiết rất nhanh để giúp bạn chú ý đến việc sử dụng ảnh nào trên nền tảng truyền thông xã hội nào .

Tôi hy vọng bạn thấy đồ họa này hữu ích như vài lần trước tôi đã làm trong năm 2015, 2016,  2017 và 2018 .
Có 2 file File Ảnh IMG và File PDF tải về tại đây
Chúc mọi người may mắn! Nhận tối ưu hóa hình ảnh truyền thông xã hội :)!

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO