-->

Mẫu poster bán hàng Giáng sinh tuyệt đẹp

Tổng quan về mẫu poster bán hàng Giáng sinh tuyệt đẹp
 • Có sẵn trong 24x36 inch + Bleed
 • Tải xuống tức thì ở mọi định dạng tệp, mọi nơi, mọi lúc
 • Nhanh chóng và dễ dàng để tùy chỉnh
 • Sẵn sàng để in
 • Dễ dàng thay đổi màu sắc
Mẫu poster bán hàng Giáng sinh tuyệt đẹp
 • Tiêu đề bắt mắt với nội dung gợi ý
 • Hình ảnh miễn phí và tác phẩm nghệ thuật
 • Phông chữ chuẩn Google miễn phí
 • Các lớp và nhóm lớp được tổ chức tốt
 • Đối tượng thông minh để thay thế hình ảnh
 • Đối tượng Vector có thể mở rộng
 • Bố cục hoàn toàn có thể tùy chỉnh và các tệp đồ họa
 • Phong cách định hướng trong Portrait
 • Không gian màu CMYK
 • Nghị quyết 300 DPI.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO