-->

Bản dùng thử miễn phí VPS 2019 Windows và Linux (Cập nhật)

Tất cả hầu hết Mọi công ty Google, công ty Amazon, vv đều cung cấp Bản dùng thử miễn phí trên nền tảng đám mây hoặc VPS cho người dùng.

Miễn phí VPS thử nghiệm 2019 , và VPS dùng thử miễn phí 2019 . Đặc biệt dành cho Windows VPS dùng thử miễn phí Windows 2018 hoặc Linux VPS dùng thử miễn phí 2019 , không cần thẻ tín dụng . Một vài máy chủ cung cấp các bản dùng thử miễn phí windows & nền tảng Linux.
Bản dùng thử miễn phí VPS 2019 Windows và Linux (Cập nhật)
Dùng thử miễn phí VPS 2019: Không cần thẻ tín dụng
Dùng thử VPS miễn phí 2019 không cần thẻ tín dụng. Điều đó có nghĩa là Bạn không phải thêm bất kỳ Thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng nào. Dưới đây là ngoại lệ đối với Bản dùng thử VPS miễn phí Interserver 2019, bạn phải trả 0,01 đô la Thanh toán Paypal sau đó bạn sẽ bị tính phí 5 đô la hàng tháng như thanh toán thông thường.
Danh sách các thử nghiệm VPS miễn phí 2019: Không cần thẻ tín dụng
VULTR
VPS& Cloud
$100 FREE Trial Credit

INTERSERVER
VPS& Cloud
30 Days Free Trial

CLOUDWAYS
Cloud
7 Days FREE Trial

DIGITAL OCEAN
Cloud WP Hosting
$100 FREE Trial Credit

FLYWHEEL
Cloud & VPS
14Days FREE Trial

ALIBABA CLOUD
VPS&Cloud
Upto $1200 FREE Trial

IO ZOOM
WP,VPS&Hosting
3 Days FREE Trial

SYSAID
VPS&Cloud
30 Days FREE Trial

CITYCLOUD
VPS&Cloud
$100 Free Trial Credit

CLOUDSIGMA
30 Days Free Trial

PICKAWEB
Web Hosting & VPS
30 Days FREE Trial

PHOTONVPS
30 Days Free Trial

FASTCOMET
WordPress
14 Days FreeTrial

HOSTBUDDY
Hosting&VPS
60 Days FREE Trial

CENTURYLINK
Cloud
$500 FREE Trial Credit

BAEHOST
CLOUD SIGMA
VPS
12 Days FREE Trial

ACCUWEBHOSTING
VPS
30 DAYS FREE Trial

ElasticHosts
Web Hosting& VPS
5 Days FREE Trial

Stratogen
VPS
7 Days FREE Trial

ARUBACLOUD
VPS
2 Month FREE Trial

VPSIE
VPS
1 Month FREE Trial

VPSIE
VPS
2 Month FREE Trial

OpenHosting
VPS
5 DAYs FREE Trial

Sublime IP Hosting
VPS
7 Days FREE Trial

Eurobyte
VPS
40 Days FREE Trial

RSA Web VPS Hosting
VPS
30 Days FREE Trial

Gandi Hosting
VPS
90 Days FREE Trial

Saucelabs
VPS
30 Days FREE Trial

Instafree
VPS
7 Days FREE Trial

UpCloud
VPS
14 Days FREE Trial

Incloudibly
7 Days FREE Trial

Cloudcom
60 Days FREE Trial
Gocloud
30 Days FREE Trial

Oracle CLoud
VPS
14 Days FREE Trial

Dùng thử VPS miễn phí 2019 được yêu cầu Thẻ tín dụng hợp lệ, điều đó có nghĩa là bạn phải thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hợp lệ và chức năng. Nó có thể tính một số tiền kiểm tra và đảo ngược lại thẻ của bạn.
DÙNG THỬ MIỄN PHÍ VPS 2019: YÊU CẦU THẺ TÍN DỤNG

WINDOWS AZURE
90 DAYs FREE Trial

Amazon AWS EC2
1 Year FREE Trial

SoftLayer
30 DAYs FREE Trial

IBM Softlayer Hosting
30 DAYs FREE Trial

Chunk Host VPS Hosting
14 DAYs FREE Trial

Server​Love
3DAYs FREE Trial

Atlantic
30 DAYs FREE Trial

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO