-->

Danh sách 41 website tải hình ảnh miễn phí

Bạn muốn tìm 1 tấm ảnh làm đại diện bài viết nào đó? Hay sử dựng với mục đích gì thì may mắn thay, các trang web hình ảnh miễn phí đã xuất hiện, cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn để tìm thấy hình ảnh hoàn hảo đó.

Thậm chí tin tốt hơn: bạn không phải mất hàng giờ để tự tìm kiếm trang web để tìm các trang web này. Tôi đã biên soạn một danh sách lớn các nguồn hình ảnh trực tuyến miễn phí có ảnh bạn thực sự muốn sử dụng .

Các trang web không theo thứ tự cụ thể. Một số có thể loại cực kỳ thích hợp.
Danh sách 41 website tải hình ảnh miễn phí
Mặc dù tôi đã cung cấp các ghi chú về mỗi trang web, hãy chắc chắn xem lại các thỏa thuận cấp phép của trang web để biết cách sử dụng ảnh và nếu cần có sự ghi nhận.

Và sau đây là danh sách 41 website tải hình ảnh miễn phí

1. StockSnap.io
https://stocksnap.io/

2. Unrestricted Stock
http://unrestrictedstock.com/

3. Superfamous
https://images.superfamous.com/

4. Pexels
https://www.pexels.com/

5. Travel Coffee Book
http://travelcoffeebook.com/

6. Unsplash
https://unsplash.com/

7. Burst
https://burst.shopify.com/

8. Freerange Stock
https://freerangestock.com/

9. NegativeSpace
https://negativespace.co/

10. morgueFile
https://morguefile.com/

11. New York Public Library
https://www.nypl.org/

12. Picjumbo
https://picjumbo.com/

13. Jay Mantri
http://jaymantri.com/

14. Free Refe Real Life Photos
http://getrefe.tumblr.com/

15. New Old Stock
https://nos.twnsnd.co/

16. Wikimedia Commons
https://commons.m.wikimedia.org

17. Gratisography
https://gratisography.com/

18. Life of Pix
https://www.lifeofpix.com/

19. SplitShire
https://www.splitshire.com/

20. Bigfoto
http://www.bigfoto.com/

21. Reshot
https://www.reshot.com/

22. StockPhotos.io
https://stockphotos.io/

23. DesignersPics.com
http://www.designerspics.com/

24. Pixabay
https://pixabay.com/

25. Foodiesfeed
https://www.foodiesfeed.com/

26. FreeImages.com
https://www.freeimages.com/

27. Skitterphoto
https://skitterphoto.com/

28. MMT
https://mmtstock.com/

29. FreeDigitalPhotos.net
http://www.freedigitalphotos.net/

30. Pikwizard
https://www.pikwizard.com/

31. IM Free
http://imcreator.com/free

32. Startup Stock Photos
http://startupstockphotos.com/

33. Foter
https://foter.com/

34. Stockvault.net
https://www.stockvault.net/

35. Picography
https://picography.co/

36. Rgbstock
http://www.rgbstock.com/

37. Stockfreeimages
https://www.stockfreeimages.com/

38. FreeImages.co.uk
http://www.freeimages.co.uk/

39. Kaboompics
https://kaboompics.com/

40. StreetWill.co
http://streetwill.co/

41. ISO Republic
https://isorepublic.com/

Bạn chỉ có thể tìm thấy hình ảnh bạn đang tìm kiếm trên một trong số 41 trang web ảnh miễn phí tuyệt vời này. Nhưng nếu không, nhiều trang web hình ảnh miễn phí tồn tại.

Chúc các bạn

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO