-->

Samsung Lịch cập nhật Android Pie (9)

Danh sách kiểu máy samsung và lịch cập nhật Android Pie (9)
Samsung Lịch cập nhật Android Pie (9)
Các dòng samsung chờ cập nhật:
 • Galaxy A8 (2018) (5-2019)
 • Galaxy A8+ (2018) (5-2019)
 • Galaxy A9 (2018) (5-2019)
 • Galaxy A8 Star (7-2019)
 • Galaxy J2 Core (5-2019)
 • Galaxy J3 Pro (9-2019)
 • Galaxy J4 (5-2019)
 • Galaxy J4 Core (5-2019)
 • Galaxy J4+ (5-2019)
 • Galaxy J6+ (5-2019)
 • Galaxy J7 Duo (7-2019)
 • Galaxy J7 Pro (7-2019)
 • Galaxy Tab A (2017) (9-2019)
 • Galaxy Tab A (2018, 10.5) (7-2019)
 • Galaxy Tab S3 (7-2019)
Các dòng samsung đã cập nhật:
 • Galaxy A6 (4-2019)
 • Galaxy A6+ (3-2019)
 • Galaxy A7 (2018) (3-2019)
 • Galaxy S8 (2-2019)
 • Galaxy S8+ (2-2019)
 • Galaxy S9 (2-2019)
 • Galaxy S9+ (2-2019)
 • Galaxy J6 (4-2019)
 • Galaxy J8 (4-2019)
 • Galaxy Note FE (3-2019)
 • Galaxy Note8 (4-2019)
 • Galaxy Note9 (3-2019)
 • Galaxy Tab S4 10.5 (4-2019)
Nguồn: https://www.samsung.com/vn/support/mobile-devices/pie-os-update-and-major-changing-points/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO