-->

Năm 2021 là năm con gì?

Năm 2021 là năm con gì?
Năm 2021 là năm CON TRÂU, tuổi TÂN SỬU.
1 SỐ ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT?
  • Giờ Âm Lịch - Dương Lịch: Sửu (1-3 giờ): Lúc trâu chuẩn bị đi cày.
  • Tuổi Trâu (Sửu) hợp với tuổi nào?: Tam hợp: Tỵ – Dậu – Sửu
  • Tuổi Trâu (Sửu) không hợp với tuổi nào?: Tứ hành xung: Thìn – Tuất – Sửu – Mùi

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO