-->

8 trang web hình ảnh dùng trong thiết kế

6 trang web hình ảnh dùng trong thiết kế
  1. Shutterstock
  2. Adobe Stock
  3. Alamy
  4. Fotolia
  5. Getty
  6. iStock
  7. Picfair
  8. Lovepik
8 trang web hình ảnh dùng trong thiết kế
Shutterstock: Hình ảnh Stock, hình ảnh, vectơ, video và âm nhạc
Adobe Stock: Kho ảnh, hình ảnh miễn phí bản quyền, đồ họa ...
Alamy - Kho ảnh, hình ảnh Stock & vectơ
Fotolia hiện là Adobe Stock
Hình ảnh Getty: Hình ảnh chứng khoán miễn phí, Minh họa, Vector ...
iStock: Hình ảnh chứng khoán, hình ảnh miễn phí, minh họa ...
Picfair: Một ngôi nhà mới để chụp ảnh
Hình ảnh, Powerpoint, Ảnh, Illustrator, Backgrounds

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO